Hoofdpijn massage

 

Hoofdpijn die wordt veroorzaakt door (spier) spanning uit de nek is in ongeveer 70% van de gevallen met massage goed te behandelen.

Massage van de spieren,  aanhechtingen in de nek en op het achterhoofd kan hoofdpijn doen verminderen.

Ook bekend, liever berucht, is de hoofdpijn die achter in de nek begint en zo over de schedel naar voren trekt. Deze hoofdpijn, die ook vaak dieper in het hoofd voelbaar is, concentratiestoornissen en ver-moeidheid geeft, kan door een gerichte massage verminderen.

MANUVA MASSAGE | info@manuva-massage.nl